Portal de transparència

Tresoreria any 2020

Ingressos
265.523,08 € 100%
Despeses
228.624,51 € 100%

Desglós del ingressos

Quotes lloguers i socis
4.95%
Lloguer del bar
18.15%
Subministraments
4.95%
Subvencions anuals
26.7%
Deute del 2019
1.85%
Subvencions extraordinàries
14.3%
Lloguer d'espais
1%
Tallers
3.8%
Activitats
1%
Impostos
0.3%
Publicitat de les pantalles
0.01%
Crèdit extraordinari COVID
6.4%

Desglós de les despeses

Subministraments
8.6%
Manteniments
6.25%
Assegurançes
2%
Impostos i Tributs
4%
Material Fungible
0.85%
Préstec de les obres
23.75%
Sous personal de secretaria
9.95%
Sous personal de tallers
8.45%
Contractacións externes
5.5%
Seccións
2%
Comunicació
0.65%
Protocol
0.05%
Gestoria
1%
Despeses bancaries
0.1%
Deutes 2019
0.3%
Inversions
0.05%
Reparacions
5.5%
COVID
2%
Lloguer
0.65%
Activitats
2.1%
Crèdit extraordinari COVID
17.5%