Cançoner Popular d’Esplugues

Data

25 maig 2024 - 21 des. 2024
En curs

Hora

10:00 - 11:30

Preu

Gratuït

El taller del Cançoner Popular d’Esplugues està dissenyat per a aquells interessats en la música tradicional catalana i la seva evolució cap a un llenguatge més inclusiu. Aquest esdeveniment consta de dues parts principals que es complementen per oferir una experiència completa d’aprenentatge i reflexió.

El taller del cançoner Popular d’Esplugues consta de dues parts:

La primera part del taller del cançoner Popular d’Esplugues se centra en l’aprenentatge de cançons recollides d’Esplugues, cantades per persones nascudes al segle XIX. Aquestes cançons formen part del ric llegat cultural del Cançoner Popular Català i ofereixen una visió autèntica de les tradicions musicals de la zona. Els participants tindran l’oportunitat d’aprendre cançons satíriques, religioses, festives i aquelles que fan al·lusió a fets històrics o tasques quotidianes, destacant així la diversitat i profunditat del cant tradicional català.

La segona part del taller del cançoner Popular d’Esplugues es dedica a l’anàlisi de les lletres d’aquestes cançons. Aquí, els participants treballaran col·lectivament per actualitzar les lletres seguint criteris de llenguatge no sexista i inclusiu. L’objectiu és modernitzar el contingut sense perdre l’essència ni el sentit original de les cançons. Aquesta activitat fomenta la reflexió crítica i l’aprenentatge sobre com el llenguatge evoluciona i com podem adaptar-lo per ser més inclusius en la nostra comunicació diària.

 

Dates del cançoner Popular d’Esplugues:

El taller es durà a terme en diverses sessions al llarg de l’any, permetent una immersió progressiva i contínua en el tema. Aquestes sessions proporcionen un espai regular perquè els participants puguin aprofundir en les cançons i en els debats sobre llenguatge inclusiu, assegurant que cada sessió construeixi sobre l’anterior i permetent un desenvolupament continuat de les habilitats i els coneixements adquirits.

El taller del cançoner Popular d’Esplugues es farà un dissabte al mes de 10 a 11:30h

Dates assenyalades:

Festius del curs 2024/2025: 1 novembre 2024, 6 desembre 2024, 24, 25 i 26 de desembre 2024, 31 de desembre 2024, 1 de gener 2025, 6 de gener 2025, 18 i 21 d’abril 2025, 1 de maig 2025, 9 de juny 2025, 24 de juny 2025.

Més informació i inscripcions

Em vull apuntar però encara tinc dubtes, necessito….

Ho tinc clar, vull….

Ja sóc usuaria dels tallers i activitats, necessito….